Polední menu

Polední

Menu

 

 

Objednávky na našem telefoním čísle. Poledni menu je płatné od 11:00 – 15:00 hod.